Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Automaatne Tulekahju Signalisatsioon (ATS) annab võimaluse avastada tulekahju võimalikult varases staadiumis.

Automaatsed tulekahjusüsteemid jagunevad konventsionaalseteks – ja adresseeritavateks.


Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon – Paigaldatakse eelkõige väiksematele pindadele ja lihtsama ruumide jaotusega hoonetesse. Süsteemi eeliseks on tema lihtne ülesehitus ja sellest tulenevalt ka soodsam seadmete hind.


Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon – Kasutatakse reeglina suuremates hoonetes ja majutusasutustes ning inimeste kogunemiskohtades. Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon süsteem võimaldab tuleohu koha kindlaks määrata anduri täpsusega.


Nõrkvool OÜ projekteerib, paigaldab ja hooldab automaatseid tulekahjusignalisatsioone. Tööde teostamisel juhindume rangelt Siseministri Määrusest nr. 1 „ Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” https://www.riigiteataja.ee/akt/118012013002


Tuleohutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013007


Kõikidele meie poolt teostatud töödele anname 2 aastase garantii.


CLOSE