Läbipääsusüsteemid

Läbipääsusüsteemid on väravate ja uste automaatika, mis kindlustavad mitte avalikesse kohtadesse autoriseeritud ligipääsu. Läbipääsusüsteemid toimivad läbi koodi sisestamise, uksekaardi või biomeetrilise info abil. Sellised süsteemid võimaldavad kellaajaliselt jälgida hallatavate läbipääsude avamist-sulgemist, mistõttu kasutatakse läbipääsusüsteeme väga sageli ka töötajate tööaegade järgimisel.


Paljudes asutustes on oluline, et teatud ustest võivad läbi minna vaid vähesed volitatud isikud, kuid mehitatud valve hoidmine on liialt kulukas, ebaotstarbekas ning vahel ka võimatu. Sellise olukorra lahenduseks on läbipääsusüsteemid, mille abil saab omavahel hallata ka mitmeid uksi korraga, mitte ainult üht. Läbipääsusüsteemi “aju” asub uksekontrolleris, mis olenevalt süsteemi konfiguratsioonist võib kontrollida 1-8 ust.


Olenevalt objekti suurusest ja piiratud läbipääsu vajavate uste arvust, valitakse ka uksekontrollerite hulk. Iga uksekontroller on varustatud akuga, et läbipääsusüsteemid funktsioneeriksid ka elektrikatkestuse korral. Ustele paigaldatakse elektrilised lukud või vasturauad ning ühele või mõlemale poole uust kaardilugejad.


Läbipääsusüsteemi kasutajatel on spetsiaalsed kaardid, mis on nummerdatud ja kodeeritud ning lubab igale kaardile omistada teatud õigusi. Näiteks, selekteeritud uksed, mida saab läbida, ajavahemikud, piirkonnad jne. Ettevõtetel on võimalik integreerida ka tööajaarvestusprogramm, millega saab ülevaate töötaja liikumistest tööajal.


CLOSE