Sidevõrkude ehitus

Nõrkvool OÜ teostab arvuti-,telefoni- ja sidevõrkude paigaldust ning hooldust.

Side- ja arvutivõrgu süsteem moodustub erinevatest seadmetest: arvutid, telefonid, serverid, ruuterid, switchid, kaablivõrk jne. Arvuti- ja sidevõrk võib olla kaabelvõrk, kus kõik seadmed ühendatakse võrku kaabliga või traadita võrku, mis levib mööda õhku vastaval sagedusel.


CLOSE